TOP

Les suites ofimàtiques.

Ja acaba el curs!

Aquesta setmana és la darrera del curs, i com a darrer tema en tractat les suites ofimàtiques. Les aplicacions ofimàtiques en línia permeten accedir, editar, formatar, compartir i revisar documents sense necessitat d’instal·lar cap programa a l’ordinador, la qual cosa resulta molt pràctica a un centre educatiu.

El més conegut és Google Docs, però n'existeixen d'altres com Zoho o Microsoft Office Live.

Les pràctiques setmanals han consistit en el desenvolupament d'una unitat didàctica on es faci palesa l'aplicació dels continguts rebuts durant el curs Web 2.0 - Educació 2.0 dins el nostre àmbit docent (pot consultar-se la meva aquí).

L'altre pràctica ha consistit en participar a un fòrum de debat on donem idees de com aplicar les suites ofimàtiques al nostre àmbit docent. Després de llegir la documentació, considero que les aplicacions que podrien fer-se de les suites ofimàtiques dins els meu àmbit docent serien:

- Els alumnes poden realitzar mitjançant les suites ofimàtiques treballs escolars, ja siguin documents de text o presentacions. El fet de disposar el document online facilita que l'alumne pugui treballar des de casa seva, que el professor pugui anar comprovant l'estat de la seva tasca i que els companys puguin accedir als altres treballs .

- El professor pot emprar l'eina de formularis per a què l'alumne ompli un qüestionari: ja sigui sobre un tema (tipus examen), com una fitxa de treball d'una pel·lícula, o una enquesta (ja que és possible treure gràfiques i estadístiques de les respostes)

- Finalment podrien servir per treballar prèviament i de manera col·lectiva el contingut del wiki. Pot servir com a un bloc de notes col·lectiu.


TOP

Les wikis al meu àmbit docent.

Aquesta setmana ens hem endinsat dins el tema dels wikis, que és un tema que gairebé desconeixia (a excepció de la Viquipèdia). La pràctica 18 ha consistit en elaborar una wiki entre els alumnes del curs sobre els materials del curs. La pràctica següent consistia en fer una reflexió sobre com aplicar la wiki a l'àmbit docent. Examinant els recursos crec que l'aplicació que podria fer-ne al meu àmbit docent serien:
 • Creació d'un wiki per part del professor on penjar els apunts de classe (de manera seqüencial) i les activitats a desenvolupar de cada tema. Si bé és cert, que això pot fer-se també amb un bloc, mitjançant el wiki aconseguim que la informació no estigui tan difusa ni desordenada).
 • Creació d'un wiki per part de l'alumnat. Tal volta és l'opció més pròpia dels wikis, doncs facilita la creació conjunta de continguts. Davant una temàtica els alumnes han de distribuir-se la feina i elaborar un wiki amb el contingut. Exemples que entrarien dins el meu àmbit docent:
   • Els alumnes podrien realitzar un wiki on es presentin les principals religions del món, tot seguint un esquema predefinit (no oblidem que el professor guia!): Introducció / Origen i fundador / Doctrina o creences / Divinitats / Llibres sagrats / Festivitats / Temples / Evolució històrica / Corrents.
   • Una activitat que tinc pensada fer amb els alumnes enguany, és un wiki amb temes fotogràfics. Als alumnes se'ls donaran temàtiques relacionades amb valors (amor, pau, solidaritat, ecologia, respecte, companyonia...) i haurien de fer fotos on per a ells es facin presents aquells valors. Després, a un wiki, inclourien les seves imatges, a la secció que pertoqui, tot explicant el per què.
La veritat és que m'han agradat les avantatges que ens ofereixen els wikis, fins al punt que substituiré els blocs d'aula per a cada nivell educatiu per un wiki d'aula, on figurin els apunts i les activitats, a més de material complementari de la web 2.0 i fitxers adjunts (amb els apunts en format -pdf) per a qui els vulgui imprimir.


TOP

Activitat 17. Aplicació de la geolocalització a l'àmbit docent.

La geolocalització pot ser una bona eina per l'aula. Quant a la meva especialitat (religió) alguns dels usos que poden fer-se són:
- Crear mapes mundials individualitzats per cada gran religió. Es tractaria de georeferenciar, per exemple, a quins països el budisme, l'islamisme, el judaisme ... són la religió majoritària. Ja que Google Maps permet editar informació, pot inclourer-se a més de la xifra de creients d'aquesta religió, una referència a les altres religions "majoritàries" que estiguin presents a cada país.
- Un altre exemple d'aplicació seria geolocalitzar els llocs on nasqueren les principals religions, incloent informació bàsica sobre el seu origen.
- A nivell artístic-religiós, podrien fer-se mapes sobre corrents artístiques: per exemple, realitzar un mapa de Mallorca localitzant les restes paleocristianes o les esglésies romàniques o les esglésies gòtiques ...
- També podria fer-se un mapa indicant les rutes a fer en una excursió, o la ruta ja feta, incloent la informació bàsica d'allò que hem vist o hem de visitar, fins i tot, afegint fotos pròpies després de la visita.


TOP

Activitat 16. Geolocalització amb Google Maps


TOP

Activitat 15. Les galeries d'imatges, vídeos i presentacions

Aquesta setmana ens hem endinsat dins les galeries d'imatges, vídeos i presentacions. Flirck, Youtube o SlideShare són alguns dels exemples que hem vist per aplicar aquestes eines dins la docència 2.0.

Les aplicacions que podria fer-ne de les galeries d'imatges, presentacions i vídeos al meu àmbit docent serien:

- Galeries de fotografies.
  • Els alumnes podrien fer-ne un recull fotogràfic (fotos seves, és clar!) sobre una temàtica prèviament definida amb el professor. L'alumne crearia una carpeta a Flickr per inclourer-les, i compartir amb els companys la seva aportació. A més, l'etiquetatge els hi facilitarà la trobada d'imatges sobre una temàtica determinada. Fins i tot, seria bo georeferenciar-les per a què els companys sàpiguen de quin lloc s'han tret aquelles fotos. Els comentaris dels companys a les diferents galeries pot ser una eina útil per saber qui les ha visitades.
  - Galeries de vídeos.
  • Podem incrustar al nostre bloc d'aula vídeos explicatius i/o complementaris sobre un tema determinat.
  • Els alumnes poden incrustar o enllaçar al seu bloc d'aula vídeos que consideren adients recomanar als seus companys.
  • Els alumnes poden crear un vídeo per tractar un tema determinat (per exemple, un clip "de denúncia"), penjar-lo a la xarxa per a donar a conèixer-lo.
   - Galeries de presentacions.
  • El professor pot oferir, ja sigui directament des d'una web adient, o bé incrustant-les al seu bloc, presentacions realitzades per ell, o ja existents (amb dret d'ús), que serveixin com a introducció, resum o material complementari d'un tema específic.
  • El professor pot incrustar o enllaçar, un resum de la sessió de classe en format diapositives.
  • Els alumnes poden penjar les seves presentacions (bàsicament treballs) i afavorir que la resta dels companys puguin veure el seu treball, i formar-ne un grup sobre un tema concret per compartir presentacions amb temàtica semblant.
  Bàsicament, això és el que crec que puc fer a l'aula amb aquests recursos de la web 2.0


  TOP

  Cercadors de recursos Creative Commons i editors d'imatges.

  Accés al cercador de recursos Creative Commons ... [per accedir, clicar damunt la següent imatge]


  Alguns editors de imatges en línea extrets del curs:  Picnik , Photoshop Express, Aviary, FotoFlexer, Phixr, PixIr, Drpic, Sumo Paint, Splashup

  Algunes eines en línia per fer captures de pantalles: Thumbalizr , Super Screenshot.

  TOP

  Activitat 14. incrustar una presentació de Slideshare.

  La presentació Slideshare que he seleccionat per a incrustar al meu bloc tracta sobre els blocs i l'educació. Pertany a un altre autor "Néstor Alonso" i trobo que a més de molt bona presentació, el contingut també és genial.

  View more presentations from Néstor Alonso.

  TOP

  Activitat 13. incrustar un vídeo de Youtube al bloc.

  El vídeo que he seleccionat de Youtube per a la realització de l'activitat 13 ho he fet per tres motius:

  - És una introducció als marcadors socials (del.icio.us).
  - És fa emprant un vodcast i un podcast.
  - i... perquè ho he trobat original! Sobretot la gràcia del cafè =)  TOP

  Activitat 12: incrustació d'una imatge de Flickr

  Les imatges que he incrustat de Flickr per a la realització de l'activitat 12 pertanyen a les piràmides d'Egipte (tema de la meva assignatura) i estan sota la llicència Creative Commons:

  The Great Pyramid and the Sphinx

  'The Pyramids of Sakkarah from the North East'.

  [Pyramid of Chephren at Gizah.]

  TOP

  Els marcadors socials.

  Aquesta setmana del curs ens hem endinsat dins els marcadors socials. La primera pràctica ha consistit en inscriure'ns al marcador social Mister Wong, [el meu usuari és urkocuevas] i participar en grup de treball determinat. En el meu cas sobre blocs i wikis. 

  La segona pràctica ha consistit en determinar quines aplicacions podria fer dels marcadors socials dins el meu àmbit docent. En aquest sentit, la meva aportació ha estat:

  1. Donar als alumnes una certa “bibliografia digital” de les pàgines web i/o blocs interessants per l’assignatura. Exemples:
  2. Poder oferir recursos addicionals quan es tracti algun tema més concret. Per exemple, quan tractem el tema de la violència de gènere, oferir-los adreces web destinades a combatre aquesta xacra:
  3. Els alumnes també poden emprar els marcadors per oferir als companys pàgines interessants que hagin trobat sobre la temàtica que es tracti en cada moment.

  4. Els marcadors també poden servir per avaluar la tasca de l’alumnat: la idoneïtat de l’etiquetatge mostrarà al professor fins a quin punt l’alumne ha llegit i entés els diferents recursos (tant els que ell aporti, com altres que el professor pugui aportar)


  TOP

  La meva pagina d'inici personalizada.

  (clicar damunt per ampliar)

  La imatge superior és un bolcat de la meva pàgina d'inici personalitzada associada al meu compte de Google. La pantalla d'inici personalizada i associada al meu compte em permet tenir la mateixa pàgina d'inici a qualsevol ordinador. Ja que habitualment empro l'ordinador per a fer feina, tinc les eines més habituals que faig servir: correu, documents, traductor, editor de bloc, Viquipèdia, Youtube, Facebook i les darreres notícies... Aquesta pàgina d'inici em permet en tot moment poder accedir fàcilment a totes aquestes aplicacions i fins i tot treballar amb elles sense haver d'accedir a l'aplicació.

  TOP

  Aplicacions dels podcast i vodcast a l'àmbit docent.

  Ara per ara, l’aplicació dels podcast al meu àmbit docent (l’assignatura de Religió), ho veig un poc complicat. En tot cas, después d’haver llegit molt sobre aquest tema i de visitar moltes pàgines de podcast hi veig algunes possibles aplicacions (encara que algunes d’elles més teòriques que no pas pràctiques):

  - Els alumnes poden subscriure’s a alguns podcast on tracten temes relacionats amb aquesta àrea. Per exemple:
  o “Fe y convivencia”, al qual tracten temes relacionats amb la religió protestant, la jueva i l’islam.
  o “Buena Nueva”, podcast que tracta les notícies de l’Església catòlica de la setmana.
  o Un altre podcast de Rne titulat “Polvo eres” i que es dedica a parlar de la mort, sobretot contant anècdotes de la història, que no deixen de ser curioses.
  - I si no volen (o no poden) subscriure’s, potser aquests poden incloure’s al bloc com elements incrustat, sempre que s’indiqui la procedència, o enllaçant.
  - El professor també pot aportar material realitzat per ell, en el qual pot tractar qualque tema concret de la matèria, o llegir un text d’un autor (en el qual l’entonació potser un element clau per la interpretació)
  - També poden oferir-se enllaços (des del bloc, xarxes socials …) per a audiollibres gratuïts. Per exemple: “Buscando a Buda”, de Jorge Bucal.
  - Poden afegir-se debats realitzats a l’aula i que s’han gravat (en podcast, ja que el vodcast no és possible per drets d’imatge –són menors-)

  TOP

  Podcast. L'aplicació a l'aula.

  a. Incrustació a alguns articles de material complementari.  TOP

  Canals RSS: menció de l'aportació dels companys.

  Aquesta setmana ens em endinsat dins els canals RSS. Cadascú ha d'aportar, al manco, tres canals interesentants als quas s'hagi subscrit, i tothom a més, ha de triar-ne un dels recomanats pels companys.

  La subscripció al canal RSS que jo he triat dels recomanats és al bloc: "Blog informática. Mucho más que un blog"


  És un bloc que s'actualitza gairebé a diari i conté les darreres notícies relacionades amb la informàtica i la tecnologia. A més de trobar les darreres novetats quant a programari, hardware o tutorials, també aporten trucs informàtics que ens faciliten la tasca diària. A més, pels usuaris de les xarxes socials (Facebook i Twitter), permet rebre les novetats per aquesta via.

  TOP

  Els meus tres canals RSS

  Els tres canals RSS que jo aporto són:

  - Blog sobre recursos educatius relacionats amb el cinema. "Cine en las aulas"
  - Blog dedicat a l'ensenyança de la religió. Destaca pels posts que destinen a recursos (no sols per l'aula, sinó també novetats "informàtiques") "Aula de Reli"
  - I un altre que m'agrada és la secció Tecnologia del diari digital 20minutos.es. Serveix per estar al dia de totes les novetats tecnològiques per a aquells que els agraden.


  TOP

  Les xarxes socials i els blocs.

  Una vegada ens hem endinsat dins el concepte de la web 2.0, em començat a treballar alguns aspectes que ens poden ajudar din la nostra tasca "docent 2.0": les xarxes socials i els blocs.

  Quant a les xarxes socials hem vist com aquestes poden emprar-se dins el món educatiu, i se'ns han presentat un ventall d'exemples que potser ens poder obrir la inspiració per a la seva aplicació dins la tasca docent, i no només com element dirigit a l'alumnat, sinó també als pares o a la resta de l'escola. Així, els usos que poden donar-se són molts: com a eina de notícies (que a més poden ser comentades), utilitat com a repositori de recursos que ofereix el professor davant un determinat tema, com a eina de comunicació i discussió (per exemple debats), o també com a eina per publicar, lliurar o compartir treballs.

  Per veure com funciona una xarxa social ens hem afegit a un subgrup de la xarxa grou.ps, i una vegada haver estat admesos hem pogut "trastetjar" un poc amb les possibilitats que ens ofereix.

  Sens dubte, aquest tema m'ha resultat tremendament útil, ja que fins ara no havia pogut observar que les xarxes socials poden ser emprades com a eina educativa. Per exemple, m'ha sorprés l'existència d'algun grup creat a Facebook dedicat a la crítica literària i gestionat pels alumnes (supervisat, però, pels professors) [el grup es diu bibliofam, i el perfil és públic al Facebook]

  Quan als blocs, la nostra experiència es veu plasmada en aquest bloc o diari de treball. Després d'una introducció al món dels blocs i del que podem fer amb ells a nivell docent, hem creat un [crec que no hi ha una millor manera de saber com funciona un bloc que aquesta!] Sens dubte els blocs poden ser un recurs molt bo per l'aula [però un recurs, no ho oblidem!]. Ens permeten ser també una eina de comunicació i  d'oferiment de recursos, ja sigui per l'alumnat o per la resta de la comunitat educativa. A més, si el bloc no és d'accés restringit, pot servir també per a aquells que tinguin interès en el que es tracta. Personalment, i des de fa uns anys, ja he incorporat a la meva feina docent l'ús del bloc (podeu veure'l a l'adreça http://religioiesllucmajor.blogspot.com), i l'experiència ha estat tremendament satisfactòria.


  Sens dubte, tant les xarxes socials, com els blocs són dues eines que defineixen molt bé l'objectiu de la web 2.0: el lector ara ja pot interactuar, i per tant passa més bé a ser creador.

  TOP

  La web 2.0. Primeres experiències.

  Aquesta primera setmana del curs ens hem endinsat ja plenament dins la web 2.0. Potser feia uns anys això de web 2.0 ens sonava a qualque cosa estranya, però avui dia, ningú nega que Youtube, la blogosfera, les xarxes socials (Facebook, Tuenti, Twitter ...) o Wikis siguin eines quotidianes que feim emprar quan navegam per internet. Potser també alguns avui dia, veuen la web 2.0 com qualque cosa del passat que no ha fet més que donar peu al naixement de la web 3.0 (com per exemple Second Life), però no podem obviar que si la tecnologia avança a peus de gegants, l'home no pot assimilar ara per ara aquest bot tant gran, sense haver adquirit abans la destressa de la web 2.0.

  Resulta un poc paradoxal que es parli de la web 2.0 com a eina docent (al manco dins el període escolar) quan les nostres instal·lacions informàtiques a l'escola deixen molt que desitjar. Uns equips obsolets, una connexió ADSL tremendament insuficient, i manca de recursos tecnològics (projectors o pissarres digitals) fan que l'aplicació del docent 2.0 sigui complexa ara per ara. 

  Ara bé, això no ens pot desanimar a emprar eines de la web 2.0 (complementàries, és clar -perquè no podem obviar, que el paper del professor és insustituible-) com les xarxes socials (que ens permeten una comunicació més ràpida i completa) o els blocs, diaris o bitàcores que fan que l'usuari que abans consumia informació a internet s'hagi convertit en productor d'informació. Eines que a més de poder fer més atractiu pels al·lots l'adquisició de coneixement, faran que els alumnes aprenguin competències i destreses per cercar, recopilar i processar la informació, i finalment poder convertir-la en coneixement.

  Ara per ara, aquest curs m'està creant molt de dubtes, positius, és clar!